Broker vamal moldova. contacts.email


Reprezentantul în relațiile cu Serviciul Vamal Brokerul vamal este cel care reprezintă importatorul sau exportatorul în faţa organului vamal în calitate de intermediar în procesul de vămuire a mărfurilor, fiind în drept să efectueze orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal.

începeți bitcoin business tradingview mana btc

Rolul brokerului vamal este de a facilita procesul de vămuire prin completarea declarației vamale, calcularea taxelor și impozitelor și prezentarea mărfii pentru control.

Serviciile oferite de un broker vamal cuprind: consultanță în domeniul vamal, asistență în procesul de vămuire, garantarea mărfurilor în tranzit sau în alte situații când mărfurile se află sub supraveghere broker vamal moldova.

Totodată, brokerul vamal poate să broker vamal moldova un depozit provizoriu pentru depozitarea mărfurilor până la plasarea acestora sub un regim vamal, precum și să presteze alte servicii conexe operațiunilor de vămuire.

furnizorii de bitcoin cum se adaugă bitcoin la portofelul meu

De iure, brokerul vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de organul de licenţiere, şi care, pe principiile reprezentării directe sau indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale, precum și răspunde solidar cu plătitorul vamal pentru obligația vamală apărută.

Brokerul vamal poate acționa în numele clientului reprezentare directă sau în nume propriu reprezentare indirectă — în acest caz, brokerul își asumă toate responsabilitățile declarantului.

rata de schimb de lire la bitcoin unde pot tranzacționa bitcoin diamond

Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana pe care o reprezintă se stabilesc în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, care urmează să prevadă, în mod obligatoriu, tipul de reprezentare.

Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal prevăzute de lege nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă. Broker vamal moldova menţionat se prezintă organelor vamale la cererea acestora şi justifică împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta declarantul.

binary options indicator mt4 download bitcoin chat tradingview

Responsabilitatea brokerului vamal Bitcoin piata in sua vamal răspunde în faţa organelor vamale pentru acţiunile proprii şi, în funcţie de tipul reprezentării, pentru acţiunile persoanei pe care o reprezintă.

Brokerul vamal poartă răspundere pentru încălcarea legislaţiei în vigoare în cazul în care nu va demonstra că încălcarea se datorează culpei persoanei pe care o reprezintă.

Lista brokerilor vamali licențiați Nr.

bitcoin preț în rupii paysafe la btc